Anunțuri

Rezultate finale la Concursul de ocuparea posturilor didactice temporar vacante de profesor în cent...
Rezultate obținute la proba scrisă din cadrul Concursului de ocuparea posturilor didactice tempora...
Rezultate obținute la Concursul de ocupare a posturilor temporar vacante din C.J.R.A.E Dolj...
Grafic cu programarea probei scrise pentru ocuparea posturilor didactice(temporar vacante) de profes...
Grafic cu programarea inspecțiilor speciale...

Anunțuri

Rezultate finale la Concu...
Rezultate obținute la pr...
Rezultate obținute la Co...
Grafic cu programarea pro...
Grafic cu programarea ins...

Structuri CJRAE DOLJ