Documente

Educație de calitate pentru fiecare către o calitate sporită a vieții pentru toți!

Centrul Județean de Resurse și asistență Educațională Dolj promovează o educație centrată pe nevoile copilului și ale comunității, contribuind la dezvoltarea autonomiei personale în vederea inserției socio-profesionale și calității vieții tinerei generații.

T1. Diversificarea ofertei de programe de consiliere, prin consultarea elevilor şi părinţilor şi implementarea strategiilor naționale;
T2. Asigurarea calității în educație prin participarea personalului didactic la programe de formare și dezvoltare profesională;
T3. Gestionarea, întreținerea, menținerea funcționalității şi dezvoltarea patrimoniului unității de învățământ;
T4. Promovarea imaginii unității de învățământ în contextul climatului actual de descentralizare şi autonomie instituțională.

  • BUGET

Execuție bugetară  - buget de stat- 31.12.2019

Execuție bugetară  - buget de stat- 31.12.2020

Execuție bugetară - buget local- 31.12.2019

Execuție bugetară - buget local- 31.12.2020

                            Cocoș Elena - director 

                            Vișan Ioana - contabil șef

  • DECLARAȚII DE INTERESE 2021 

                            Cocoș Elena - director 

                            Vișan Ioana - contabil șef 

  • DECLARAȚII DE AVERE 2022

                            Cocoș Elena - director

                            Vișan Ioana - contabil șef

  • DECLARAȚII DE INTERESE 2022 

                            Cocoș Elena - director

                            Vișan Ioana - contabil șef

  • DECLARAȚII DE AVERE 2023

                            Cocoș Elena - director

                            Vișan Ioana - contabil șef

  • DECLARAȚII DE INTERESE 2023 

                            Cocoș Elena - director

                            Vișan Ioana - contabil șef